Geen algemene uitzondering ‘laag-risico middelen’

zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-543708.pdf

Staatssecretaris Mansveld (Milieu) legt in een brief aan de 2e Kamer uit waarom zij geen algemene uitzondering voor ‘laag-risico middelen’ zal maken bij het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.