Steenbreek Atlas met 2D-kaarten van verstening

Cobra Groeninzicht heeft een interactief dashboard gemaakt met 2D-kaarten over de mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte. Met de nieuwe kaarten wordt de versteningsgraad, in tuinen en in de openbare ruimte, in een context geplaatst. Bij de kaart is ook een extra laag toegevoegd waarmee het toekomstperspectief duidelijk gemaakt wordt. De digitale atlas wordt door Stichting Steenbreek aangeboden aan de aangesloten gemeenten.