Azijn tegen groene aanslag: risico’s voor milieu en gebruiker

Veel mensen gebruiken schoonmaak- of keukenazijn tegen onkruid of groene aanslag op hun terras of oprit, hoewel dit niet is toegestaan. Het RIVM heeft de risico’s van particulier gebruik van azijn voor deze doelen vergeleken met het gebruik van toegelaten middelen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat gebruik van niet-toegelaten azijn tegen groene aanslag risico’s kan opleveren voor het milieu en de gebruiker. 

Risico’s voor milieu

Wanneer er wordt gespoten een niet-toegelaten oplossing met 6,6% azijnzuur is er een risico voor planten in de directe omgeving. Vanaf 36% azijnzuur is er een risico voor waterorganismen, wanneer wordt gespoten op grote, aaneengesloten …

Particulieren gebruiken minder glyfosaat, maar meer ongewenste alternatieve middelen

Via de Green Deal 2017-2020 proberen alle tuinretailers, leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en overheid samen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in particuliere tuinen te verminderen.
Tuinbranche Nederland heeft een infographic opgesteld waarmee zij de Tweede kamer tijdens een debat op 24 april hebben geïnformeerd over de doelen die bereikt zijn. Zo is het gebruik van chemische middelen gedaald, maar wijken veel consumenten nu uit naar alternatieven, zoals schoonmaakzijn. Deze zijn echter schadelijk voor het water- en bodemleven. Ook mogen zij volgens de wet niet toegepast worden bij bestrijding van onkruid. Beter is het om bij de aanleg van uw tuin al te