Inzaaien alleen zinvol met juist beheer

Het inzaaien van bloemen in de openbare ruimte heeft zelden zin als het beheer niet aangepakt wordt, stelt de organisatie FLORON. Vaak wordt er ook niet gekeken naar de bodemtoestand voordat men een locatie inzaait. Daarnaast ziet de organisatie dat regelmatig voor zaadmengsels worden gekozen die niet geschikt zijn voor de betreffende locatie.

Meer informatie: