Uitnodiging bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’

Ondanks steeds meer beschikbare praktijkkennis, blijven invasieve planten gemeenten voor grote vraagstukken stellen in de openbare ruimte. Welke acties worden ondernomen? Met welk resultaat? Wat kunnen we ervan leren? Tijdens de door Stadswerkregio Zuidwest georganiseerde bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’ krijgt u antwoord op deze en andere vragen.

Datum: 16 januari, 13.30

Locatie: Academiesingel 20, 4811 AB Breda

Kosten: gemeentelijke leden gratis, overige leden € 35,00, niet-leden € 295,00

Programma en aanmelden: Stadswerk

 

Stadswerk

Bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’

Invasieve planten stellen gemeenten voor steeds grotere vraagstukken in de openbare ruimte. Welke acties worden ondernomen als het gaat om bestrijding en beheersing? Hoe effectief zijn deze maatregelen? Op 9 oktober zullen deze zaken aan bod komen tijdens de door regio Overijssel georganiseerde bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’.

Programma: naar huis met een slim 10 stappen beleids- en actieplan
Spreker deze middag is Huub Hiddema van Heat Weed. Hij praat u bij over de laatste wet- en regelgeving en bespreekt verschillende beleidsopties om het areaal invasieve soorten te beheersen of bestrijden. Hierbij komen succesvolle voorbeelden uit binnen-

Invasieve exoten, tuin er niet in!

In de problematiek rondom invasieve exoten geldt “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom is het aan te raden zorgvuldig met exoten om te gaan en ze niet in de natuur weg te gooien, aan te planten of los te laten. Eind 2018 is de actie “Invasieve Exoten, tuin er niet in” gestart. Op www.tuinernietin.nl kunt u terecht voor meer informatie over de risico’s van exoten. De site geeft tips voor particulieren (tuinder, liefhebber en reiziger) en professionals (natuurgids, docent en beheerder). Er is bovendien campagnemateriaal te downloaden met algemene informatie, landschapsspecifieke tips, de tien beruchtste exoten en een overzicht …