Wegvangen rivierkreeften zorgt voor terugkeer waterplanten

Een meerjarige proef met het vangen van uitheemse rivierkreeften in de Krimpenerwaard heeft resultaat. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er weer onderwaterplanten in het pilotgebied.

Sinds 2021 voert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard samen met provincie Zuid-Holland een meerjarige praktijkproef uit in een polder bij Berkenwoude. Met de proef in dit agrarisch gebied onderzoeken ze de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Met reductievisserij wordt het aantal kreeften verminderd tot een aantal in een veenpolder dat bijdraagt tot herstel van de natuurlijke balans. Dit blijkt succesvol: na twee jaar gericht kreeften wegvangen, groeien er nu weer onderwaterplanten -zoals blaasjeskruid- in de sloten van het onderzoeksgebied.