Ook als u zelf geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, kunt u er aan blootgesteld worden. In Nederland is bijna geen onbeheerd stukje grond te vinden en dat geldt zeker voor de wijk, sportclubs en recreatieterreinen waar u zich bevindt. Gelukkig gaan terreinbeheerders steeds vaker uit zichzelf (of gestimuleerd door wetgeving) over op het uitbannen van chemische bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen in uw omgeving.

www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl

Website met informatie over een landelijk onderzoek dat zich richt op de gevolgen voor omwonenden van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. U kunt zich hier o.a. abonneren op de digitale nieuwsbrief over het onderzoek.


 

www.schoon-water.nl

Website met informatie over het project Schoon Water Brabant, waarin gemeentes, landbouwers en bedrijven in de provincies Brabant en Zeeland samenwerken om de waterkwaliteit in Brabant te verbeteren.

/greendeals

De rijksoverheid heeft met het bedrijfsleven verschillende Green Deals afgesloten om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk terug te dringen. Dergelijke Green Deals zijn o.a. afgesloten voor de tuinbranche, sportvelden en recreatieterreinen.

Basiskaart bestrijdingsmiddelenatlas

www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

De bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en  Infrastructuur en Milieu wordt ook gewerkt aan een vergelijkbare atlas voor het grondwater.