Verbod professioneel gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer van kracht

Op 8 juli j.l. heeft de Hoge Raad een eerder arrest van het Gerechtshof Den Haag vernietigd. Het gebruiksverbod voor professionals buiten de land- en tuinbouw is daarmee met onmiddellijke ingang weer volledig van kracht. Dit heeft de staatssecretaris in een brief aangegeven.

Het geding is daarmee nog niet van tafel. Waarschijnlijk zal rond eind 2023 het Gerechtshof van Amsterdam een nieuwe beslissing nemen over de rechtmatigheid van het verbod. Tot die tijd is het professionals buiten de landbouw niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in het openbaar groen en op verhardingen. In zeer specifieke gevallen, als het echt niet anders kan, is het gebruik nog toegestaan, zoals op sportvelden, recreatieterreinen, of bij onveilige situaties. Daarvoor gelden dan wel strikte voorwaarden waaronder de verplichting voor het – aantoonbaar – toepassen van geïntegreerde bestrijding (IPM) waarbij de focus ligt op het nemen van preventieve maatregelen.