Bestrijding van exotische waterplanten in regio Belt-Schutsloot

Vanaf maandag 9 januari start de bestrijding van exotische waterplanten nabij Belt-Schutsloot, in een deel van natuurgebied De Wieden. Planten zoals ongelijkbladig vederkruid verspreiden zich snel en vormen een bedreiging voor de recreatievaart en de waternatuur. Waterschap Drents Overijsselse Delta, Natuurmonumenten en provincie Overijssel werken samen om dit probleem aan te pakken.

De werkzaamheden voor de bestrijding van exoten vinden grotendeels vanaf het water plaats. Op lastig te bereiken plekken of plekken met weinig exoten, wordt handmatig gewerkt. Is er een grote hoeveelheid aanwezig, dan zet het waterschap de harkboot in en worden exoten van wortel tot blad uit het water verwijderd.