Presentaties beschikbaar van werksessies chemievrij onkruidbeheer 2017

Onder de titel ‘Samen werken aan de volgende stap in onkruidbeheer’ heeft een groot aantal organisaties in het najaar van 2017 vier ‘Werksessies Chemievrij onkruidbeheer’ verzorgd. De werksessies bestonden uit een informatiemarkt en diverse korte presentaties.

Op de werksessies waren verschillende doelgroepen aanwezig, met allemaal een eigen rol in chemievrij onkruidbeheer, zoals: uitvoerders, ambtenaren van gemeenten, ministeries en Rijkswaterstaat, machinebouwers, adviseurs, natuurorganisaties en beheerders van sportvelden, golfbanen en recreatie-bedrijven.
Onderwerpen die centraal stonden waren:

  • pesticidevrij beheer van verharding en groen
  • bestrijding van invasieve exoten
  • pesticidevrij beheer voetbalvelden en golfbanen
  • wetgeving
  • portal onkruidvergaat.nl
  • Schoon Water Forum
  • bestekken en borging duurzaam (on)kruidbeheer en
  • ecologisch tuinieren.

In totaal hebben circa 200 mensen de bijeenkomsten bezocht, die plaatsvonden in Roermond, Etten-Leur, Nooitgedacht en Utrecht.

De bijeenkomsten zijn een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), branche-organisaties Recron (recreatie en toerisme), HISWA (watersport) en VHG (groenondernemers) en Stadswerk.
CLM Onderzoek en Advies, Eco Consult en LEF Future Center Rijkswaterstaat zijn betrokken geweest bij de opzet en inhoud van de werksessies.

Festivalachtige opzet
Het gemêleerde gezelschap beleefde waardevolle bijeenkomsten in een festivalachtige opzet. Op de kennismarkt schoven deelnemers aan één van de tien kennistafels aan, om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden. Er bleken nog veel onduidelijkheden rond de wetgeving te bestaan. Bijvoorbeeld wat precies wel en niet onder het verbod valt? En wanneer de particulieren aan de beurt komen?
Ook over de bestrijding van invasieve exoten kwamen veel vragen voorbij. Wat is mogelijk en welke rol kunnen vrijwilligers spelen bij de aanpak? En belangrijke vragen als: wie heeft welke rol in het beheer en hoe maak je goede afspraken tussen opdrachtgever en –nemer over beheer? Kortom: er was genoeg aanleiding tot gesprek en/of stof tot nadenken. Die gesprekken gaan ongetwijfeld door na de bijeenkomsten.

Presentaties
Om over diverse onderwerpen meer informatie te geven, werden in aparte ruimtes een aantal presentaties verzorgd, die u ook kunt downloaden (pdf-bestanden):

Aanvullende vragen of meer informatie?
Stel uw vraag op het Schoon Water Forum: www.schoon-water.nl/forum.

Of neem contact op, met: