Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe, vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. In navolging van het grote succes van twee jaar geleden, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse Duizendknoopbrigade de tweede nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop.

Datum: 16 september 2021, 9.30-16.00 uur

Locatie: Naast Kerkweg 42, Heelsum

Kosten: €295,- (excl. BTW)

Aanmelden gaat via het aanmeldformulier op www.probos.nl 

Foto: Probos