Azijn tegen groene aanslag: risico’s voor milieu en gebruiker

Veel mensen gebruiken schoonmaak- of keukenazijn tegen onkruid of groene aanslag op hun terras of oprit, hoewel dit niet is toegestaan. Het RIVM heeft de risico’s van particulier gebruik van azijn voor deze doelen vergeleken met het gebruik van toegelaten middelen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat gebruik van niet-toegelaten azijn tegen groene aanslag risico’s kan opleveren voor het milieu en de gebruiker. 

Risico’s voor milieu

Wanneer er wordt gespoten een niet-toegelaten oplossing met 6,6% azijnzuur is er een risico voor planten in de directe omgeving. Vanaf 36% azijnzuur is er een risico voor waterorganismen, wanneer wordt gespoten op grote, aaneengesloten …

Veertig procent van de particulieren gebruikt chemische bestrijdingsmiddelen

Het RIVM heeft een consumentenonderzoek uitgevoerd waarin respondenten is gevraagd hoe zij ratten, muizen en groene aanslag bestrijden. Van de particulieren met een tuin of verharding geeft 30% aan geen groene aanslag te bestrijden, treft 27% preventieve of niet-chemische maatregelen en past 43% chemische middelen toe. Ook huishoudelijke producten als schoonmaakazijn vallen onder deze laatste categorie. Een deel van de particulieren gebruikt middelen die niet zijn toegelaten. Ongeveer 40% van de mensen die actie onderneemt tegen ratten of muizen gebruikt hiervoor bestrijdingsmiddelen (rodenticiden). Dit is opmerkelijk omdat het gebruik hiervan niet is toegestaan voor particulieren.

De cijfers staan vermeld in …