Onderhoud gemeentelijke sportvelden vaker zonder chemie

In 2021 gebruikte ruim drie kwart van de Nederlandse gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden (in 2020 was dat nog ongeveer de helft van de gemeenten). Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, waarbij een online vragenlijst is ingevuld door 116 gemeentelijke beheerders.

Zestig procent van de gemeenten die het beheer uitbesteden verzoekt externe uitvoeringspartijen om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Drie kwart van de gemeenten geeft aan behoefte aan ondersteuning te hebben bij het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden. Ze willen voornamelijk graag meer algemene informatie over milieuvriendelijk beheer, uitwisseling van goede voorbeelden in de regio, kennisdeling en een stappenplan voor milieuvriendelijk werken.