Arrest rechtsgrondslag gebruiksverbod gwbm buiten de landbouw

Gevolgen rechtelijke uitspraak over gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw

In dit bericht informeren wij u over de rechtelijke uitspraak ...
Verder Lezen
nationaalgolfengroensymposium

Nationaal Golf & Groen symposium Digitaal

De editie 2020 van het Nationaal Golf & Groen symposium zal ...
Verder Lezen
Mulier Instituut - milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer

Kwart van de gemeenten weet nog niet wat de wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen inhoudt

Het Mulier Instituut ondervroeg 142 gemeenten om te achterhalen in ...
Verder Lezen
Groep reuzenberenklauwen aan de bosrand, foto: Landschapsbeheer Flevoland

Lancering Leidraad beheer reuzenberenklauw

Vandaag is de ‘Leidraad beheer reuzenberenklauw’ officieel gelanceerd met een ...
Verder Lezen
Onkruidbestrijdingsmiddel

Tuincentra gaan stoppen met verkoop glyfosaat

De branchevereniging Tuinbranche Nederland en milieuorganisatie Natuur en Milieu hebben ...
Verder Lezen

Tuineigenaren hebben veel mogelijkheden om onkruiden, plagen en schimmels te voorkomen

Iedere tuineigenaar heeft soms last van ongewenste onkruiden tussen tegels, ...
Verder Lezen

Waar zit wat in?

Informatie over tuinonderhoud zonder bestrijdingsmiddelen is belangrijk, ook voor particulieren ...
Verder Lezen
Sportveld_Fieldmanager07092020

Tienstappenplan voor het beheer van sportgrasvelden

Met het hieronder beschreven tienstappenplan wordt het beheer van sportvelden met ...
Verder Lezen
Webinar chemievrij beheer sportgrasvelden

Presentaties Duurzaamheidstour – Milieuvriendelijk beheer grassportvelden

De Vereniging Sport en Gemeenten organiseert zes webinars omtrent het ...
Verder Lezen

Onkruid vergaat wél... op OnkruidVergaat.nl!