Onkruid vergaat wél op OnkruidVergaat.nl! Net als in het bekende spreekwoord interpreteren we 'onkruid' niet alleen letterlijk, want ook mos, aanslag, ziekten en plagen moeten er hier aan geloven. En dat alles zonder het gebruik van chemische middelen. OnkruidVergaat.nl heeft namelijk als doel om kennis over niet-chemische bestrijding te verspreiden en zo vervuiling van water en bodem tegen te gaan. U vindt hier geen commerciële boodschappen, maar links naar gerenommeerde organisaties die online waardevolle informatie bieden over het onderwerp. De portal richt zich op alle doelgroepen buiten de landbouw: particulieren, professionele beheerders en kennisinstituten zijn daarbij bewust in één portal samengebracht om niet alleen communicatie in, maar ook tussen de doelgroepen te stimuleren.
OnkruidVergaat.nl is een idee van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

PROFESSIONEEL

 

Wist u dat... een deel van de bestrijdingsmiddelen ook giftig is voor bestuivers als hommels en bijen? En dat bestuivers van bloemen een belangrijke schakel vormen in de natuur en onze voedselketen?

Driemaal per jaar gratis nieuws, tips en vraag & antwoord in uw mailbox!

Onkruid vergaat wél... op OnkruidVergaat.nl!