Uitbreiding Unielijst EU met 22 invasieve exoten

Per 2 augustus komen 22 nieuwe invasieve exoten op de Europese Unielijst. Er geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van de exotische planten en dieren op deze lijst. Voor de meeste van deze soorten geldt een overgangstermijn van één jaar na inwerkingtreding van het verbod. Voor de soorten Pistia stratiotes (watersla), Fundulus heteroclitus (een vis) en Xenopus laevis (Afrikaanse klauwkikker) treden de regels van de Exotenverordening twee jaar na de uitbreiding van de Unielijst in werking. Voor de soort Celastrus orbiculatus (boomwurger) treden de regels 5 jaar na de uitbreiding in werking.

Celastrus_orbiculatus_Wikimedia Commons
De boomwurger (Celastrus orbiculatus)