Koop geen decoratieve reuzenberenklauw!

Reuzenberenklauw
Bron: Staatsbosbeheer

Hoewel ze decoratief zijn, mogen de gedroogde takken van de reuzenberenklauw helemaal niet verhandeld worden. Bij het oogsten en vervoeren van gedroogde takken kan het zaad van de plant zich namelijk gemakkelijk verspreiden. De soort levert in de Nederlandse natuur grote overlast op voor de mens (die er flinke brandwonden van kan oplopen) en voor inheemse planten. Koop de takken dus niet wanneer u ze tegenkomt in woonwinkels of bloemenzaken. De NVWA ziet toe op de handhaving in deze handel.