ProRail start proeven met chemievrije onkruidbestrijding.

Spoorbeheerder ProRail wil op zoek naar een chemievrije aanpak om hardnekkige onkruiden als de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Dergelijke soorten verdringen inheemse soorten en kunnen verzakkingen van de spoorbermen veroorzaken of systeemkasten van treinbeveiligingsinstallaties in groeien. In december starten proeven in een proeftuin bij station Utrecht Zuilen. Er is ruimte om zes verschillende alternatieve methodes te testen, elk door een verschillende marktpartij. De aanbestedingsprocedure om deel te nemen aan de proef is deze week gestart.