Informatie voor vrijwilligers en bestuurders over chemievrij beheer van sportvelden

Vrijwilligers en bestuurders hebben veel invloed op de kwaliteit van de grasmat en dus op het succes van pesticidenvrij beheer. Om hen te ondersteunen met praktische tips zijn in opdracht van de werkgroep Milieuvriendelijk Beheer factsheets ontwikkeld. Deze sheets beschrijven pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen, en de rol die vrijwilligers en bestuurders daarin hebben. 

Factsheets
Factsheet vrijwilligers
Thema’s: speelschadeherstel, doelgebieden, bijmaaien, beregenen, monitoren en veldgebruik.
Factsheet bestuurders
Thema’s: IPM, gewasbeschermingsmonitor en de planmatige aanpak. 

Webinar
Tevens is op de website Duurzame sportsector ook het webinar van 17 mei terug te kijken. Hierbij gingen panelleden met verschillende expertises met elkaar in gesprek over milieuvriendelijk onderhoud van natuurgras sportvelden, en over de nut en noodzaak van samenwerking hierbij.
Programma:
Paneldiscussie 1: De huidige geldende wet- en regelgeving, en of het mogelijk is om chemievrij te beheren.
Paneldiscussie 2: Samenwerking vanuit de sportvereniging om het onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden goed te kunnen organiseren.