Voorkom een plaag, begin vandaag – factsheet gemeenten

Ratten en muizen zijn onderdeel van onze leefomgeving, maar brengen ook gezondheidsrisico’s en overlast met zich mee. Daar staat tegenover dat rodenticiden (ratten- en muizengif) ook risico’s met zich meebrengen; zo kan er doorvergiftiging ontstaan als een kat of vos een vergiftigde rat eet en is er een risico op resistentieontwikkeling tegen rodenticiden.

Per 1 januari zijn bedrijven die rodenticiden (anticoagulantia en cholecalciferol) gebruiken verplicht om zich te certificeren (bedrijfscertificaat IPM knaagdierbeheersing), in aanvulling op het persoonlijk vakbekwaamheidsbewijs. Centraal in de knaagdierbeheersing staat een geïntegreerde aanpak (Integrated Pest Management, kortweg IPM). Gemeenten hebben een regierol op verscheidene terreinen die van invloed zijn op knaagdieroverlast. Om gemeenteambtenaren daarin te ondersteunen is er nu een factsheet met tips, overzichtelijk opgesomd volgens de IPM-aanpak.