Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe opleiding Fieldmanager

Op 22 september houdt IPC Groene Ruimte een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe opleiding Fieldmanager die dit najaar voor het eerst van start gaat. De nieuwe opleiding moet het gat tussen de opleiding Beheerder Sportvelden en de opleiding Terreinmeester kleiner maken. De nieuwe opleiding tot fieldmanager heeft overeenkomsten met de opleiding Beheerder Sportvelden, maar is iets praktischer en gaat zich vooral richten op de coördinerende werkzaamheden en de projectbegeleiding waarmee de fieldmanager te maken heeft.

Omdat het gaat om een pilot kunnen deelnemers tegen gereduceerd tarief aan de opleiding deelnemen. Wel zullen zij vaker om feedback worden gevraagd op de lesstof.

Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan via dit adres.