Onkruidbestrijding: juiste techniek inzetten in de juiste fase

“Voor een goede onkruidbestrijding is het zaak om al in een veel eerder stadium te beginnen, nog voordat zaadjes kunnen ontkiemen”, vertelt Bert van Loon, voorzitter van de Stichting Niet-Chemische Onkruidbestrijding (NCO) aan GreenPro. Daarin zijn een aantal stappen te herkennen:

  • In de praktijk betekent dat, dat groenaannemers en hoveniers al vanaf februari moeten zorgen dat stoepen en straten zo schoon mogelijk zijn. Door vroeg in het jaar goed te vegen zorg je ervoor dat allerhande rotzooi – bladresten, vuil, sigarettenpeuken en zwerfafval – zich niet tot voedingsbodem kunnen ontwikkelen en zaden worden opgeruimd.
  • Vervolgens is het zaak om zaadjes die desondanks toch weten te ontkiemen zo snel mogelijk in die kiem te smoren. Bijvoorbeeld met heet water of hete lucht
  • Mocht dit alles toch nog leiden tot volgroeide plantjes dan volstaat verderop in het jaar grondig borstelen.

Bovenstaande aanpak betekent dat opdrachtgevers zoals gemeenten hun bestekken daarop moeten aanpassen. Dus niet voorschrijven dat onkruidbestrijding pas in april begint, maar twee of drie maanden eerder. En werk met langjarige contracten, zodat investeringen van groenaannemers en hoveniers in bijvoorbeeld niet-chemische bestrijdingsmiddelen zoals veeg- en borstelmachines en branders of hete lucht-apparaten zich kunnen terugverdienen.