Vlindervriendelijk sportpark

Zowel een groene omgeving als regelmatig sporten zijn belangrijk voor de gezondheid. Sportparken vormen bij uitstek plaatsen waar sport en natuur op een laagdrempelige manier bij elkaar gebracht kunnen worden. Omdat ze zich meestal in de stedelijke omgeving bevinden, zijn sportparken goed bereikbaar voor veel mensen (en kinderen). Daarnaast is een natuurlijk sportpark een stapsteen voor veel soorten planten en dieren in de grotendeels versteende omgeving. NOC-NSF publiceerde hierover al de brochure ‘Natuurinclusief sporten en bewegen’. In navolging op deze goede ontwikkelingen heeft De Vlinderstichting een brochure gemaakt om sportparken te helpen met maatregelen om de biodiversiteit te vergroten: ‘Natuur op sportparken’.

De Vlinderstichting bestaat dit jaar 40 jaar en viert dat met een vlindervlucht door Nederland. Op woensdag 29 maart is de jarige Vlinderstichting te gast op sportpark de Pas in Elst (in gemeente Overbetuwe). Vanaf 14:00 uur bent u welkom voor een presentatie over natuurvriendelijke sportparken en wat deze kunnen betekenen voor biodiversiteit, waaronder vlinders en libellen. Ook kunt u op het sportpark zelf kijken welke maatregelen er zijn getroffen en wat dit betekent voor het gebruik ervan en voor de natuurwaarden.