Opzoekingscentrum voor de wegenbouw

In de 'handleiding voor niet chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verharding met kleinschalige elementen' staan preventieve en curatieve maatregelen (chemievrije technieken als hete lucht, etcetera) beschreven, om onkruiden te weren en te bestrijden zonder chemie.
Download de handleiding (pdf).

Ook heeft OCW een 'beslisboom voor onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen' opgesteld.
Download de beslisboom (pdf)

Meer (achtergrond)informatie vindt u in het dossier Preventief onkruidbeheer op verhardingen (nr. 10, Bijlage bij OCW Mededelingen 86, jan-mrt 2011, pdf)


Rapport Pesticidenvrij Ontwerpen 2015

Met de pesticidentoets van de Vlaamse Milieumaatschappij ga je na - op basis van het ontwerp en de aanleg van het terrein - of dit efficiënt pesticidenvrij beheerd kan worden. Er staan veel tips en ideeën in van slim ontwerp & aanlag die prima chemievrij zijn te beheren.


Online voorbeelden voor onkruidwerend ontwerpen

De CROW heeft in 2015 een online catalogus met voorbeelden voor onkruidwerend ontwerpen uitgebracht. Deze voorbeelden bieden ontwerpers, bestekschrijvers en beheerders inspiratie om onkruidproblemen te voorkomen, de juiste materiaalkeuze en detailinrichting te maken en een goede procesgang te verankeren in de organisatie.


Vlaamse checklist pesticiden voor hulp in ontwerpfase

De Vlaamse Milieu Maatschappij biedt een checklist aan die kan helpen in de ontwerpfase, bij de voorbereiding van omvormingen van verhardingen en groenzones.


logo gemeente eindhoven


CLM-Presentatie Eindhoven chemievrije openbare ruimte

De gemeente Eindhoven beheert de openbare ruimte (m.u.v. sportvelden) sinds 1997 chemievrij. Slim ontwerp en aanleggen van de openbare ruimte spelen daarbij een cruciale rol. Bekijk de presentatie die CLM heeft gegeven voor Schoon Water Zeeland in Hulst op 5 november 2015. Met dank aan Frank Verhagen van gemeente Eindhoven voor het verzorgen van de slides.