Burgerparticipatie voor een groene buurt; hoe doe je dat?

In veel gemeenten zijn vergroeningsacties waaraan burgers mee kunnen doen. Dit kan leiden tot een mooie en klimaatbestendige omgeving. Maar toch staat niet elke burger direct te springen om aan dergelijke initiatieven mee te doen. Gedragspsycholoog Chantal van der Leest vertelt Steenbreek over weerstand en hoe daarmee om te gaan.