Vlinderstichting nuanceert ‘maai mei niet’

In vakblad Nature Today plaatst Anthonie Stip (projectleider bij de Vlinderstichting) kanttekeningen bij de publiekscampagne MaaiMeiNiet. De Vlinderstichting doet nadrukkelijk niet mee aan de campagne, omdat “biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte gebaat is bij kennis en maatwerk en niet bij dogma’s”. 

“Voor particulieren is dit een prima initiatief. Als mensen veertig keer per jaar hun gazon maaien, helpt het om dat een tijdje níet te doen. Maar het gaat mis als mensen met die blik van hun eigen tuin naar de openbare ruimte gaan kijken. En als het beeld wordt dat gemeenten, provincies en waterschappen in mei ook niet moeten maaien. Terwijl er heel goede redenen kunnen zijn om dat op bepaalde plekken juist wél te doen. Mede door de zachte winters en de grote hoeveelheid stikstof kunnen grassen al vroeg in het jaar groeien. Bloemen en kruiden die baat hebben bij minder stikstof of hogere temperaturen, hebben het lastiger. Die krijgen door de snelle groei van grassen te weinig licht. Op plekken waar dat gebeurt, kan maaien juist helpen om andere soorten meer aan bod te laten komen. En zo de natuur juist te bevorderen”, legt Stip uit in Trouw.