Ctgb gaat ingrijpen in toelatingen rodenticiden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is van plan in te grijpen in de toelatingen van middelen voor het bestrijden van ratten en muizen op basis van acht werkzame stoffen (brodifacoum, bromadiolon, chloorfacinon, coumatetralyl, difenacoum, difethialon, flocoumafen en cholecalciferol). De reden voor deze maatregel is dat de middelen zeer hoge risico’s voor het milieu met zich meebrengen. Het gaat daarbij om doorvergiftiging naar bijvoorbeeld roofvogels en naar zoogdieren die muizen en ratten eten. Ook zijn de stoffen moeilijk tot zeer moeilijk afbreekbaar.

Het college wil dat vanaf 1 januari 2023 middelen op basis van deze stoffen alleen nog gebruikt mogen worden door opgeleide professionele gebruikers die werken voor gecertificeerde bedrijven en instellingen. Ook agrariërs moeten gecertificeerd zijn om de middelen op het bedrijf te mogen gebruiken. Particulieren mogen na 26 december 2023 dergelijke middelen niet meer gebruiken.

Belanghebbenden kunnen zes weken reageren op de voorgenomen besluiten.