RIVM onderzoekt effect van bestrijdingsmiddelen op gezondheid

Het RIVM is, in opdracht van LNV, gestart met een grootschalig onderzoek naar de langetermijneffecten van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de gezondheid van agrariërs. Het onderzoek bouwt verder op de bevindingen van een tussen 2015 en 2019 uitgevoerd onderzoek (OBO), waarin het RIVM de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen in kaart heeft gebracht voor bepaalde teelten. Het onderzoek heet dan ook Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden 2 (OBO-2).

Het project bestaat uit acht deelonderzoeken met verschillende doelstellingen:

  • Karakterisering van de blootstelling
  • Ziekte van Parkinson – Patiënt-controleonderzoek
  • Ziekte van Parkinson – Cohortonderzoek
  • Analyse gegevens Nederlandse Kankerregistratie
  • Cognitie bij kinderen
  • COPD en Astma
  • Analyse huisartsengegevens (acute en langdurige klachten en aandoeningen)
  • Gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling