The Green Solution: heet water in bulk

Veel fabrieken hebben te maken met restenergie die ergens naartoe moet. Als die energie niet geloosd wordt, kan deze worden ingezet voor de verhitting van water. The Green Solution heeft op tien plaatsen in Nederland tankstations met duurzaam verwarmd heet water, dat wordt afgenomen voor onder meer onkruidbestrijding. Groenvoorziener Berdi was vijf jaar geleden een van de eerste klanten en vertelt erover in Stad+Groen.