Waterbalans op het sportveld

De laatste jaren komen extreme weerssituaties steeds vaker voor, van (zeer) droge zomers tot hevige piekbuien. Het weer heeft grote invloed op de mogelijkheden voor het (chemievrij) beheer van sportgrasvelden. Bij droogte, maar ook bij een wateroverschot is het gras kwetsbaar. Dit maakt mechanisch ingrijpen moeilijker. Hoe kun je hier als beheerder mee omgaan? Deze vraag stond centraal tijdens drie voorlichtingsbijeenkomsten in november, in Enschede, Middelburg en Veldhoven. De belangrijkste adviezen omtrent irrigatie, drainage en de algehele waterbalans zijn terug te lezen in de Fieldmanager.

De waterbalans (bron: Lumbricus)