Watersector roept op wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen door te voeren

Gebruiksverbod

De drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen de staatssecretaris op zo snel mogelijk de wetswijziging door te voeren, die het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw mogelijk maakt. Door een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag, is het sinds vorig jaar niet meer verboden om buiten de landbouw gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De regering werkt aan herstel van het verbod, op de kortst mogelijke termijn. In uitzonderlijke situaties, als het echt niet anders kan, mogen zo nodig nog gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Wetsvoorstel

Op 1 november heeft de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, verslag uitgebracht van haar bevindingen. In het algemeen vindt de commissie het voorstel van wet voldoende voorbereid, zodat er binnenkort in een plenaire vergadering over gestemd kan worden.

Waterkwaliteit

De drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen de staatssecretaris op deze wetswijziging zo snel mogelijk in werking te stellen. Op de helft van de meetlocaties in oppervlaktewater worden gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties aangetroffen. Bovendien staat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw haaks op de afspraak die tien partijen uit de land- en tuinbouw, fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, watersector en natuur- en milieubescherming vorig jaar met de overheid hebben gemaakt.

Gebruik door particulieren 

De wijziging in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden biedt ook een basis voor beperking van het gebruik van dergelijke middelen door particulieren. Zij zijn vaak niet goed op de hoogte van de risico’s voor mens, dier en milieu en de voorschriften voor zorgvuldig gebruik. De waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn daarom voorstander van een verbod voor particuliere gebruikers.

Lees de inbreng van de waterschappen en de drinkwaterbedrijven