Biodiversiteit in de bebouwde omgeving

Het Deltaplan wil organisaties stimuleren en activeren om meer aan biodiversiteitsherstel te doen, ook in de bebouwde omgeving. Om kennis en ervaringen uit te wisselen is de werkgroep “biodiversiteit in de bebouwde omgeving” en een community of practice voor gemeenten opgericht. 

Activiteiten op dit vlak zijn:

  • Periodieke bijeenkomsten met partnergemeenten in de Community of Practice;
  • Periodieke bijeenkomsten met het kernteam van partners & organisaties die actief zijn in bebouwde omgeving;
  • Kennisvragen in kaart brengen via de Kennis & Innovatieagenda van het Deltaplan;
  • Afstemmen met overheidsbeleid via de Agenda Natuurinclusief;
  • Organiseren van (thema)bijeenkomsten (zoals het congres Biodiversiteit en Gemeenten);
  • Kennis ontsluiten en instrumentaria in kaart brengen in de Toolbox voor biodiversiteit