Kwart van de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw overtreedt de regels

Afgelopen jaar heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek gedaan naar de naleving van de gewasbeschermingswetgeving. Een van de onderzochte groepen die vermeld wordt in het bijbehorende rapport zijn de professionals ’buiten de landbouw’; hieronder valt het onkruidbeheer op verharding, groen en sportvelden. Uit het aantal bevindingen en de gegeven waarschuwingen tijdens NVWA inspecties kan worden afgeleid in hoeverre men zich aan de regels houdt.

Inspecties laten zien dat in 73% van de gevallen buiten de landbouw correct gehandeld wordt. Dit cijfer is gebaseerd op 73 risicogestuurde controles en 48 willekeurige inspecties. Bij overtredingen werd veelal aangegeven dat de gebruiker en/of opdrachtgever niet of onvoldoende op de hoogte was van het verbod en/of de restrictievoorwaarden voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. In 2017 waren er meer overtredingen en werd de categorie ‘buiten de landbouw’ daarom als ‘hoog risico’ geclassificeerd. Dit jaar is de naleving buiten de landbouw nog steeds laag, volgens de NVWA.

Uit deze resultaten valt af te leiden dat er nog teveel onduidelijkheid is over de regelgeving buiten de landbouw. Goede communicatie is daarom cruciaal. Onkruidvergaat.nl draagt hier graag een steentje aan bij.