OBN Webinar Ecologisch Assessment: aanpak exoten

Op veel plekken werken beheerders en beleidsmakers keihard aan herstel van natuurkwaliteit in natuurgebieden. Aan welk ‘knoppen’ kunnen we draaien voor verder natuurherstel?

Kennisnetwerk OBN organiseert webinars over de belangrijkste aangrijppunten om de ecologie te herstellen. In de webinars delen wetenschappers en beheerders hun kennis en ervaring over de verschillende aangrijpingspunten. Deze kennis helpt je bij het maken van keuzes in het natuurbeheer of het toepassen van werkwijzen waarmee je de diversiteit in de natuur kan vergroten. Dit najaar vindt de tweede serie van drie webinars plaats over de aangrijpingspunten:

  • 17 november – Aanpak exoten 
  • 24 november – Herstel van biotische kwaliteit
  • 1 december – Vergroten dynamiek en diversiteit

Tijd: 15.00 – 16.30 uur

Inschrijven: via website natuurkennis.nl