Aanleiding

Voor de professionele gebruiker is het per 31 maart 2016 niet meer toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen (bijv. tegen onkruid) op verhardingen buiten de landbouw te gebruiken. Vanaf 1 november 2017 geldt dat ook voor onverharde terreinen. Uit signalen van gemeenten, groenvoorzieners en hoveniers blijkt dat zij behoefte hebben aan kennis en aan het delen van ervaringen. Daarom zijn nationale bijeenkomsten georganiseerd door CUMELA Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadswerk, Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) ondersteund door CLM Onderzoek en Advies en Eco Consult.

De vier bijeenkomsten zijn in oktober en november 2016 verspreid over Nederland gehouden in Doorn, Bladel, Meppel en Katwijk. De dagvoorzitters waren N. Vrancken en M. Loeffen. In totaal hebben 323 personen deelgenomen, circa 80 personen per bijeenkomst: 45% van de deelnemers vertegenwoordigde gemeenten, 40% aannemers en de overige 15% bestond uit adviseurs, waterschappers, overige overheidsdiensten en sport- en recreatievertegenwoordigers. Vanwege grote belangstelling is besloten om een vijfde bijeenkomst te houden op 26 januari 2017 in Lelystad; die bijeenkomst is uiteraard (nog) niet verwerkt in de samenvatting. Om de kennis en informatie die tijdens de bijeenkomsten is gedeeld voor iedereen beschikbaar te maken is per programma onderdeel een samenvatting opgesteld en is de bijbehorende presentatie te downloaden.

 

Samenvattingen en presentaties

A. Regelgeving voor gewasbescherming buiten de landbouw. Lukas Florijn en Martin Keve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zetten de stand van zaken uiteen.

 B. Visie op bestekken en kosten, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Jan Hekman van Eco Consult

C. Ervaringen met Schoon Water project. Joost Lommen  van CLM Onderzoek en Advies


Workshops

Na de presentaties gingen de deelnemers in verschillende groepen met elkaar in gesprek. Op welke wijze wordt aanbesteed en waarom? Hoe richt je slim in? Ook de communicatie over chemievrij beheer naar de burgers en tussen gemeente en aannemer kwam aan de orde.

 

Contactinfo organisatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RWS, M. van der Weijden, 06 22 42 42 20, marcel.vander.weijden@rws.nl

CLM Onderzoek en advies, J. Lommen, 0345 470 758, jlommen@clm.nl

CUMELA Nederland, M. Steinbusch, 033 24 74 900, msteinbusch@cumela.nl

Eco Consult, J. Hekman, 06 51 32 23 13, j.hekman@ecoconsult-gmm.nl

NVRD, B. Peeters, 088 377 00 00‪, Peeters@NVRD.nl

Stadswerk, A. Voorberg, 0318 69 27 21, anneloes.voorberg@stadswerk.nl

VHG, R. Maaskant, 030 6595645, r.maaskant@vhg.org

Namens alle betrokkenen wensen wij u succes met chemievrije onkruidbestrijding. Wij hopen dat de bijeenkomst en deze samenvatting met links naar andere documenten u daarbij helpen. Uiteraard kunt u voor meer informatie of antwoorden op uw vragen met één van ons contact opnemen.

 

Logobalk organisatie chemievrije onkruidbestrijding verharding 2016