Ervaringen Schoon Water

J. (Joost) L. Lommen, CLM Onderzoek en Advies.

Download presentatie Schoon Water (pdf)

Schoon Water laat zien dat chemievrij beheer op verharding, in het groen en op sportvelden mogelijk is. Joost Lommen vertel over de Schoon Water ervaringen in Brabant en Zeeland.

Schoon Water
Kennis en ervaring delen staat vanaf 2000 centraal bij Schoon Water. Agrariërs, bedrijven, gemeenten, hoveniers, groenvoorzieners en particulieren zijn betrokken bij deze aanpak. Zij zijn diegene die bij kunnen dragen aan schoon grond- en oppervlaktewater.

In Brabantse drinkwatergebieden is de milieubelasting door de landbouw de afgelopen jaren met 75% gedaald, terwijl landelijk deze milieubelasting nagenoeg gelijk is gebleven. Al voor het verbod van 31 maart 2016 werkten 15 van de 16 Brabantse Schoon Water gemeenten chemievrij op verharding. Dit laat, naast deze studie [1] zien dat niet-chemische werken haalbaar en betaalbaar is. De uitdaging ligt nu op sportvelden. Haaren en Bladel werken al een groot aantal jaren zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen, andere gemeenten volgen. Ook bedrijven als Bavaria, Beekse Bergen en Heineken werken al zonder gewasbeschermingsmiddelen. Schoon Water informeert ook particulieren via schoolcampagnes en door middel van berichten in huis-aan-huis-bladen.

Maak gebruik van de opgedane kennis via ‘Tipkaart Chemievrij beheer verharding en groen’ en ‘Tipkaart Chemievrijbeheer sportvelden kan!’.

www.onkruidvergaat.nl
Deze website heeft als doel om u kennis over niet-chemische bestrijding aan te reiken. Er staan links naar gerenommeerde organisaties die online informatie geven. De website richt zich op alle doelgroepen buiten de landbouw: particulieren, professionele beheerders en kennisinstituten. www.onkruidvergaat.nl

Schoon Water forum
Op het Schoon Water forum kunt u alle vragen stellen over chemievrije onkruidbestrijding op verharding, groen of op sportvelden. U kunt ook zelf vragen beantwoorden en tips delen. Juridische vragen worden in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beantwoord. Mag u bijvoorbeeld zandpaden op begraafplaatsen chemisch beheren? Antwoorden op deze en meer vragen vindt u op www.schoon-water.nl/forum.

www.vhg.org
Via de ondernemershelpdesk (www.vhg.org) kunnen vragen worden gesteld. Deze helpdesk is ondersteunend voor VHG-leden.

Referenties

  1. Cuperus, P. Van Welsem, J. Ooms (2014). Inventarisatie onkruidbestrijding op verhardingen. Tauw, Deventer. edepot.wur.nl/258353

Logobalk organisatie chemievrije onkruidbestrijding verharding 2016