Onkruidvergaat.nl

Wet- en regelgeving

Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke links m.b.t. wet- en regelgeving.


 

Onkruidvergaat.nl

Samenvatting nationale bijeenkomsten chemievrij onkruidbeheer op verharding 2016

In het najaar van 2016 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, groenvoorzieners, aannemers, adviseurs en ander geïnteresseerden. Op deze bijeenkomsten is kennis en ervaring gedeeld over onkruidbestrijding op verharding. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door CUMELA Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadswerk, Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD), ondersteund door CLM Onderzoek en Advies en Eco Consult. Lees de uitgebreide samenvatting en download de diverse presentaties.


 

Invasieve exoten, tuin er niet in!

Invasieve Exoten, tuin er niet in!

Invasieve exoten, tuin er niet in!

In de problematiek rondom invasieve exoten geldt “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom is het aan te raden zorgvuldig met exoten om te gaan en ze niet in de natuur weg te gooien, aan te planten of los te laten. Eind 2018 is de actie “Invasieve Exoten, tuin er niet in” gestart. Op www.tuinernietin.nl kunt u terecht voor meer informatie over de risico’s van exoten. De site geeft tips voor particulieren (tuinder, liefhebber en reiziger) en professionals (natuurgids, docent en beheerder). Er is bovendien campagnemateriaal te downloaden met algemene informatie, landschapsspecifieke tips, de tien beruchtste exoten en een overzicht van alternatieve, inheemse tuinplanten.


 

www.schoon-water.nl/forum

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het forum van het project Schoon Water beschikbaar gemaakt voor alle gemeenten. Gemeenten kunnen hier o.a. van gedachten wisselen over chemievrije onderwerpen
als middelenverbod, sportvelden, verharding en openbaar groen.


 

NVWA-rapport enquête verbod gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen

96% van de hoveniers, aannemers en gemeenten is bekend met het verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Lees het hele rapport.


 

TIPKAART chemievrij beheer verhardingen en groen

Deze tipkaart geeft informatie over het beoogde verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verharding en in het groen. Het gaat om chemische bestrijdingsmiddelen die een professionele gebruiker niet meer mag (gaan) gebruiken.

Schoon Water voorbeelden gemeenten

Het project Schoon Water Brabant is een zeer succesvolle samenwerking van de provincie Brabant, gemeentes en bedrijven om het gebruik van pesticiden terug te dringen. Verschillende deelnemende gemeenten zijn nu schoolvoorbeelden (oftewel 'best practices') op het gebied van niet-chemisch beheer. Op de website van Schoon Water leggen ze uit hoe ze te werk zijn gegaan.


 

Onkruidvergaat.nl

Ontwerp-en-aanleg

Hier treft u weblinks naar informatie over ontwerp en aanleg, gericht op het voorkomen van onkruidvorming en op het mogelijk maken van efficiënt beheer.

Beheercontracten

Er is de laatste jaren veel veranderd in de manier waarop opdrachtgevers en aannemers contracten maken. Lees hier over het maken van contracten voor beheer van de openbare ruimte (incl. onkruidbestrijding en gewasbescherming).

Terreintypen

Als beheerder van de openbare ruimte is de kans groot dat u te maken krijgt met alle mogelijke terreintypen. Voor verschillende terreintypen gelden verschillende wettelijke randvoorwaarden en praktische aandachtspunten. Op deze pagina vindt u de specifieke informatie, ingedeeld naar terreintype: groen & onverhard terrein, natuur & landschap, recreatieterrein, op en rond het spoor, sportveld & golfterrein, terrein langs het water en (semi-)verhard terrein.

Toolboxkaarten voor professionals

Deze kaarten informeren over wet- en regelgeving, bestrijding van exotische plantensoorten, chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen en in openbaar groen en over het chemievrije beheer van sportvelden.