Bestrijding van de eikenprocessierups

Het is al langer bekend dat eikenprocessierupsen soms grondnesten vormen en daarin verpoppen. Afgelopen jaar bleek dat eikenprocessierupsen in verlengde diapauze kunnen gaan. Ze verblijven dan één of meerdere jaren in de grond als in het vierde larvestadium of als pop. Als gevolg hiervan kunnen er tijdens het seizoen opeens opnieuw uitbraken zijn op plekken waar al eerder preventieve bespuitingen hebben plaats gevonden. Dit maakt de bestrijding van de rupsen een stuk lastiger. Het belang van inspecties neemt toe. Als bekend is dat rupsen de grond in zijn gekropen, kunnen zij bestreden worden door insectparasitaire nematoden in te zetten.…

Tweede onkruidwijzer 2019 beschikbaar

Met onder andere:

  • Verbruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden blijft per 2020 gehandhaafd
  • Vier nieuwe toolboxkaarten over chemievrij onkruidbeheer online, naast 3 kaarten voor professionals ook een kaart voor particulieren. Onderzoek van de tuinbranche wijst namelijk uit dat particulieren minder glyfosaat gebruiken, maar meer ongewenste alternatieve middelen.
  • Kort nieuws, met name over de bestrijding van de buxusmotrups, ook in relatie tot mezensterfte.
  • En natuurlijk de Schoon Water Forum selectie, waar ook tips worden gevraagd!

Gebruiksverbod blijft per 2020 gehandhaafd voor gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden

In 2015 hebben sportbonden en terreinbeheerders in de Green Deal sportvelden afspraken gemaakt. Hieronder vallen alle sportvelden van gras, zoals voetbalvelden, golfbanen, tennis- en hockeyvelden.
Afgesproken is dat in 2020 alleen nog gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden gebruikt zouden worden in situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. Volgens media zou het verbod worden uitgesteld, omdat de afspraken voor 2020 niet haalbaar zouden zijn. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 juni in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt hoe het zit. Ze heeft aangegeven vast te houden aan een verbod per 2020.

Staatsecretaris van Veldhoven geeft aan dat de wetgeving zal …

Toolboxkaarten voor professionals

Naast de toolboxkaarten voor particulieren staan er nu drie nieuwe kaarten voor professionals online:

Chemievrije onkruidbestrijding op niet-verhardingen in openbaar groen en bedrijfsterreinen

Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen

Chemievrij beheer van sportvelden

De kaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en opgesteld door CLM Onderzoek en Advies.

Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen

Voorbeeld uit de kaart ‘Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen’:

Links: lantaarnpaal op verharding. Door de open ruimte kan onkruid zich vestigen, maar is lastig te verwijderen. 

Rechts: lantaarnpaal in verharding met passtuk.

Particulieren gebruiken minder glyfosaat, maar meer ongewenste alternatieve middelen

Via de Green Deal 2017-2020 proberen alle tuinretailers, leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en overheid samen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in particuliere tuinen te verminderen.
Tuinbranche Nederland heeft een infographic opgesteld waarmee zij de Tweede kamer tijdens een debat op 24 april hebben geïnformeerd over de doelen die bereikt zijn. Zo is het gebruik van chemische middelen gedaald, maar wijken veel consumenten nu uit naar alternatieven, zoals schoonmaakzijn. Deze zijn echter schadelijk voor het water- en bodemleven. Ook mogen zij volgens de wet niet toegepast worden bij bestrijding van onkruid. Beter is het om bij de aanleg van uw tuin al te 

De buxusmotrupsen komen er weer aan!

Tuincentra stoppen met de verkoop van buxus vanwege de buxusmot
Sinds de buxusmot zich de afgelopen jaren in grote getale vanuit het zuiden over Nederland verspreidde, staan vele buxushagen er troosteloos bij. Een groot aantal Nederlandse tuincentra heeft inmiddels de buxus uit hun assortiment gehaald, omdat steeds minder consumenten de plant kopen. Er zijn weinig effectieve middelen tegen de buxusmot en steeds meer tuineigenaren deinzen ervoor terug om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De tuincentra kunnen klanten adviseren over alternatieven, zoals de taxus of Japanse hulst.

Help het onderzoek naar mezensterfte
Wanneer bestrijdingsmiddelen worden ingezet tegen de buxusmot, is er

Praktijkdag bestrijding Aziatische duizendknopen

Op 9 mei organiseren Natuur & Ruimte, invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse duizendknoopbrigade een praktijkdag over de bestrijding van Aziatische duizendknopen. Tijdens deze dag worden een groot aantal duurzame niet-chemische bestrijdingsmethoden in het veld gedemonstreerd. Specialisten geven uitleg over de effectiviteit en toepasbaarheid van de gebruikte methodes. Daarnaast wordt verteld hoe de verspreiding van plantmateriaal, als gevolg van een bestrijdingsbehandeling, kan worden voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden gemeten. Er worden een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. Klik hier voor …

Evaluatie milieuvriendelijke onkruidbestrijding op recreatieterreinen

Recreatiebedrijven hebben tot 2020 de tijd om over te stappen op chemievrij onkruidbeheer (Green Deal Gebruik gewasbeschermingsmiddelen sportvelden); vanaf dat jaar is het gebruik van pesticiden in deze sector verboden. Vijftien RECRON-leden hebben gedurende 3 jaar pilots gedaan met verschillende behandelmethoden, om te kijken wat het beste bij hun bedrijfssituatie past. Het gebruik van heet water blijkt de populairste aanpak. De geleerde lessen zijn gebundeld in een tussenrapportage (pdf, juni 2018).

Goed en passend chemisch onkruidbeheer is van vele factoren afhankelijk. Recreatiebedrijven kunnen dan ook het best zo snel mogelijk met kleinschalige experimenten beginnen om te zien wat bij hun …

Uitbesteding groenonderhoud: verplicht zonder chemie

Brief Uitbesteding groenonderhoud - verplicht zonder chemieWanneer het onderhoud van een bedrijfsterrein of tuin uitbesteed wordt, is het belangrijk voor de opdrachtgever om te weten dat sinds een aantal jaren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door hoveniers of groenvoorzieners is verboden. Dit verbod draagt bij aan een betere waterkwaliteit en bescherming van kwetsbare groepen in onze samenleving.

Onkruidvergaat.nl heeft namens de Unie van Waterschappen, Vewin, het ministerie van IenW en Stichting NCO een brief opgesteld die u hierover informeert. De brief kan door hoveniers en groenvoorzieners uitgereikt worden aan hun klanten.

1 2 3 4 5 9