Zorgen over PFAS-stoffen in gewasbeschermingsmiddelen

De watersector spreekt zijn zorgen uit over PFAS-stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Vewin maakt zich grote zorgen over PFAS-stoffen die in het water terechtkomen door het gebruik in gewasbeschermingsmiddelen. De Europese Commissie  wil dat de industrie het gebruik van PFAS gaat uitfaseren vanwege de gezondheidsrisico’s, maar maakt voor bestrijdingsmiddelen een uitzondering. In het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen worden veel ruimere normen gehanteerd dan acceptabel is voor drinkwaterbronnen, aldus Vewin.

‘De waterschappen staan volledig achter een Europees PFAS-verbod. Het is steeds duidelijker hoe schadelijk die stoffen zijn voor mens en milieu. Dat de PFAS-kraan nog langer openblijft, is voor ons als hoeder van de waterkwaliteit ondenkbaar. Het blijft cruciaal om maatregelen te treffen vóór stoffen in de sloot belanden, in plaats van te hopen dat iemand ze er achteraf weer uithaalt. Bovendien blijkt het ook technisch onhaalbaar om de toenemende stroom van stoffen zoals PFAS op onze zuiveringen te verwijderen’, stelt Sander Mager (unie van Waterschappen)