Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden

 

 

Hoe kunt u uw sportveld chemievrij beheren, met behoud van de speelkwaliteit? Deze vraag staat centraal tijdens twaalf regiobijeenkomsten chemievrij beheer van sportgrasvelden. U krijgt concrete handvatten aangereikt om dit zonder gewasbeschermingsmiddelen te doen en kunt vragen stellen aan specialisten op het gebied van chemievrij beheer van sportvelden.

Om de uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen naar het water te voorkomen gaat per 2020 een verbod in op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportgrasvelden. Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn uitzonderingen mogelijk de komende twee jaar. Om beheerders van gemeenten, vrijwilligers bij sportverenigingen, aannemers, beleidsmakers, adviseurs en experts te ondersteunen in deze omschakeling vinden van januari t/m maart 2020 twaalf regiobijeenkomsten plaats. Centraal tijdens deze bijeenkomsten staan de ervaringen van sportclubs die al enige jaren chemievrij werken. Er is volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Daarnaast licht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de laatste stand van zaken over de geldende wet- en regelgeving toe.

Komt u ook naar één van de twaalf bijeenkomsten? In elke provincie is een bijeenkomst waaraan u kosteloos kunt deelnemen.

Let op: aanmelding voor de laatste 2 bijeenkomsten (tijdelijk) stopgezet vanwege corona. Nadere informatie volgt!

 

Datum en locatie

Datum Provincie Locatie
21-jan Drenthe Vereniging SVN, Tussenboersweg 2, Nijeveen
23-jan Noord-Brabant RKSV Schijndel, Rooiseheide 20, Schijndel
28-jan Zuid-Holland Neptunus Family Stadium, Abraham van Stolkweg 31, Rotterdam
30-jan Groningen GVAV, Bieskemaar 9, Groningen</span
04-feb Overijssel Koninklijke DC & FC Utile Dulci, op Sportcomplex De Achterhoek, David Wijnveldweg 4, Deventer
06-feb Zeeland Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, Middelburg
11-feb Friesland FC Wolvega, Kruistraat 3-5, Wolvega
13-feb Limburg VV Hebes, Baexemerweg 1a, Beegden
03-mrt/td> Noord-Holland VRA Cricket, Nieuwe Kalfjeslaan 21-B, Amstelveen
AH&BC, Nieuwe Kalfjeslaan 19, 1182 AA Amstelveen<
10-mrt Utrecht VV Woudenberg, John F. Kennedylaan 116, Woudenberg
24-mrt Gelderland VV Beuningse Boys, Ooigraaf 1, Beuningen Let op: afgelast vanwege corona!
26-mrt Flevoland VV Zeewolde, Horsterweg 202, Zeewolde Let op: afgelast vanwege corona!

Programma

Inloop 12:30 uur
Welkom 13.00 uur
Toelichting wetgeving (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) 13.15 uur
Presentatie Handreiking Pesticidevrij Sportgrasbeheer (specialist) 13.30 uur
Verhaal uit de praktijk 14.45 uur
Plenaire discussie 15.30 uur
Afsluiting 16.00 uur

Let op: elke bijeenkomst heeft een maximumaantal beschikbare plaatsen. 


Meer informatie

Margot Veenenbos (CLM Onderzoek en Advies): 
tel.: 0345-470761
mail: mveenenbos@clm.nl

Hans Arends (BSNC):  
tel.: 06-21649594
mail: h.arends@bsnc.nl


Organisatie
Dit project is gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en NOC*NSF. De uitvoering is in handen van BSNC en CLM onderzoek en Advies. Projectpartners zijn: Cumela, KNVB, Unie van Waterschappen (UvW) en VHG.