/wet-en-regelgeving

Lees hier over de geldende wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden tussen de overheid en het bedrijfsleven (Green Deals).


Invasieve exoten, tuin er niet in!

Invasieve exoten, tuin er niet in!

Invasieve exoten, tuin er niet in!

In de problematiek rondom invasieve exoten geldt “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom is het aan te raden zorgvuldig met exoten om te gaan en ze niet in de natuur weg te gooien, aan te planten of los te laten. Eind 2018 is de actie “Invasieve Exoten, tuin er niet in” gestart. Op www.tuinernietin.nl kunt u terecht voor meer informatie over de risico’s van exoten. De site geeft tips voor particulieren (tuinder, liefhebber en reiziger) en professionals (natuurgids, docent en beheerder). Er is bovendien campagnemateriaal te downloaden met algemene informatie, landschapsspecifieke tips, de tien beruchtste exoten en een overzicht van alternatieve, inheemse tuinplanten.


Presentaties en verslagen terreinbeheerderssymposium invasieve exoten

Een symposium over invasieve exoten voor en door terreinbeheerders is gehouden op donderdag 8 februari 2018 in Nijkerk. Het symposium was georganiseerd door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. via bovenstaande link vindt u presentaties en verslagen over de bestrijding van onder andere Amerikaanse vogelkers, Reuzenberenklauw, Duizendknopen, Reuzenspringbalsemien, Trosbosbes, Watercrassula en Zonnebaar. Veel soorten kunnen bestreden worden met beter beheer en zonder het gebruik van pesticiden.

Omgaan met invasieve exoten, ziekten en plagen

Zeer informatieve pagina van de Vereniging van Bos- en natuureigenaren over omgang met invasieve exoten, ziekten en plagen. O.a. een 'praktijkadvies bestrijding invasieve exotisch planten' downloadbaar, met daarin per soort links naar de bestrijdingsmethoden (incl. risicoanalyse). De adviezen zijn genuanceerd. Afhankelijk van de aard en grootte van de problemen (bijv. Japanse Duizenknoop) wordt echter af en toe het gebruik van chemische middelen aangeraden.


www.schoon-water.nl

Schoon Water Brabant is een zeer succesvol samenwerkingsproject tussen de overheid (provincie Brabant en diverse gemeentes), de waterbedrijven en het bedrijfsleven. Met name de goede communicatie en organisatie heeft geleid tot onverwachte successen, waar overheden en andere probleemhouders uit de rest van het land veel van kunnen leren.


www.bestrijdingduizendknoop.nl/duizendknoop.html

Op deze pagina staat informatie over duizendknoopsoorten en hoe deze chemievrij te bestrijden zijn. In Nederland vinden momenteel veel proeven plaats. De resultaten en ervaringen worden op deze pagina gepubliceerd. Ook kunt u eigen ervaringen delen.

Landelijk protocol

Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk protocol ontwikkeld over de aanpak van Aziatische duizendknopen. Het protocol biedt handvatten om de planten te beheersen en bestaat uit dertien infobladen.


RAVON Nieuwsbrief exoten

Viermaal per jaar wordt een (digitale) nieuwsbrief genaamd ‘kijk op exoten’ uitgegeven door RAVON. De laatste ontwikkelingen en ook manieren om exoten te bestrijden worden hierin besproken. Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief van RAVON en meldt u aan via bovenstaande link.


/terreintypen

De onderverdeling in terreintypen, waarvan de meeste ook in of in de buurt van bos, natuur en landschap voorkomen, kan nuttig zijn voor u als terreinbeheerder: groen & onverhard terrein, recreatieterrein, op en rond het spoor, sportveld & golfterrein, (semi-)verhard terrein en langs het water.


Schoon Water Zeeland

Alternatieven voor gebruik ontwormingsmiddelen

Ontwormingsmiddelen komen via mest in de bodem of het water terecht, ook in natuurgebieden. Dat kan negatief uitpakken voor de biodiversiteit. De folder beschrijft alternatieve maatregelen om het gebruik van ontwormingsmiddelen terug te dringen.