Onkruidvergaat.nl

Brief met uitleg verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Brief met uitleg verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Wanneer u het onderhoud van uw bedrijfsterrein of tuin uitbesteed is het belangrijk om te weten dat sinds een aantal jaren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door uw hovenier of groenvoorziener is verboden. Dit verbod draagt bij aan een betere waterkwaliteit en beschermt kwetsbare groepen in de samenleving. Onkruidvergaat.nl heeft een brief opgesteld die uitlegt aan welke wetgeving de door u ingehuurde groenaannemer moet voldoen. De brief is ondertekend door de Unie van Waterschappen, Vewin, het ministerie van IenW en Stichting NCO.


Factsheet Veilig verwerken Japanse duizendknoop

De Branchevereniging Organische Reststoffen BVOR heeft een factsheet uitgegeven over het veilig verwerken van Japanse duizendknoop. De factsheet gaat met name over de veilige afvoer en verwerking van de restanten: op welke wijze kunnen maaisels met Japanse duizendknoop zodanig worden verwerkt dat de kiemkracht verdwenen is.


Overzicht van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken

Er zijn chemische bestrijdingsmiddelen die kunnen helpen bij het onkruidvrij houden het terrein. Dit is ongewenst, want deze middelen kunnen terecht komen in ons water. Gelukkig zijn er niet-chemische technieken (apparatuur) te koop die helpen eenvoudig en snel het onkruid te verwijderen. Deze handzame niet-chemisch apparatuur is ook geschikt voor bedrijven en privé-terreinen met een relatief klein oppervlakte of die lastig bereikbaar zijn met grotere machines. De volgende technieken staan in het overzicht beschreven: branders, heet water, stoom en mechanische onkruidborstels.


/wet-en-regelgeving

Lees hier over de geldende wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden tussen de overheid en het bedrijfsleven (Green Deals).


/ontwerp-en-aanleg

Hier treft u weblinks naar informatie over ontwerp en aanleg, gericht op het voorkomen van onkruidvorming en op het mogelijk maken van efficiënt beheer op uw terrein.

/beheercontracten

Er is de laatste jaren veel veranderd in de manier waarop opdrachtgevers en aannemers contracten maken. Lees hier over het afsluiten van contracten voor beheer (incl. onkruidbestrijding en gewasbescherming).

/terreintypen

Bedrijfsterreinen zijn in het algemeen verhard, soms gedeeltelijk onverhard en regelmatige grenzend aan water. Op deze pagina vindt u deze en andere terreintypen overzichtelijk bij elkaar. Ieder terrein heeft andere wettelijke randvoorwaarden en vraagt om een ander benadering. De terreinen zijn: 1) groen & onverhard terrein, 2) natuur & landschap, 3) recreatieterrein, 4) op en rond het spoor, 5) sportveld & golfterrein, 6) verhard & semi-verhard terrein, 7) langs het water

Toolboxkaarten voor professionals

Deze kaarten informeren over wet- en regelgeving, bestrijding van exotische plantensoorten, chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen en in openbaar groen en over het chemievrije beheer van sportvelden.


VEWIN: chemievrij terreinbeheer is noodzaak

Mocht u nog twijfelen aan de noodzaak om uw terrein zonder chemische middelen te beheren, laat u dan overtuigen door de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).


www.schoon-water.nl/forum

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het forum van het project Schoon Water beschikbaar gemaakt voor iedereen. Ook u als ondernemer kunt op dit forum o.a. van gedachten wisselen over chemievrije onderwerpen als middelenverbod, verharding en groen. U kunt uw vraag stellen en deskundigen beantwoorden uw vraag. Ook kunt u zelf kennis en ervaring delen.

TIPKAART chemievrij beheer verhardingen en groen

Deze tipkaart geeft informatie over het beoogde verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verharding en in het groen. Het gaat om chemische bestrijdingsmiddelen die een professionele gebruiker niet meer mag (gaan) gebruiken.


www.bestrijdingduizendknoop.nl/duizendknoop.html

Op deze pagina staat informatie over duizendknoop-soorten en hoe deze chemievrij te bestrijden zijn. In Nederland vindt momenteel een groot aantal chemievrije proeven plaats. De resultaten en ervaringen worden op deze pagina gepubliceerd. Ook kunt u eigen ervaringen delen.

Landelijk protocol

Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk protocol ontwikkeld over de aanpak van Aziatische duizendknopen. Het protocol biedt handvatten om de planten te beheersen en bestaat uit dertien infobladen.