4 views
0 Comments
0
Anonymous
jul 06, 2016 08:50 AM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Zijn er voor de particulieren nog extra richtlijnen in gebruik van chemie middelen buitenom het feit dat ze het op eigen terrein nog wel mogen gebruiken en de eventuele alternatieve middelen ook?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Antwoord ministerie IenM: het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op particulieren. Deze vrijstelling is niet beperkt tot een bepaald type terrein maar geldt algemeen. Het is een particulier dus toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de eigen tuin maar ook, mits onbezoldigd, in de openbare ruimte. Het moeten dan wel middelen zijn die – volgens het etiket – zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik. De huishoudmiddelen azijnzuur en chloor (bleekloog, werkzame stof natriumhypochloriet) zijn niet toegelaten voor bestrijding van onkruid.