3 views
0 Comments
0
Anonymous
okt 20, 2017 08:38 AM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Voor zover ik weet is het altijd de bedoeling geweest dat Reuzenberenklauw op het lijstje van uitzonderingen terecht zou komen. Inmiddels is er een hele lange lijst met soorten voor uitzondering gepubliceerd, maar ontbreekt de Reuzenberenklauw daar ineens op. Weten jullie waarom?
Onze ervaring is dat Genoxone prima werkt tegen Reuzenberenklauw.
Als we dat na 1 november willen toepassen welke stappen zouden we dan moeten zetten om dat te mogen toepassen?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

In de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn uitzonderingen benoemd voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze uitzonderingen betreffen niet alleen de in de regeling met naam genoemde soorten maar ook de soorten die zijn opgenomen op de Unielijst zorgwekkende invasieve uitheemse soorten van verordening 1143/2014(EG), met uitzondering van de moeraslantaarn. De reuzenberenklauw staat op deze Unielijst en valt dus onder de uitzondering: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten