5 views
0 Comments
0
Anonymous
apr 18, 2019 10:20 AM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Waarom zijn de middelen Neu 1170 H EC/AF onlangs toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen, terwijl er al enkele jaren een verbod is op het gebruik?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Bij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel voor verkoop en gebruik in Nederland beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of het – bij juist gebruik – veilig is voor mens, dier en milieu. Aanvullend kan de overheid in wet- en regelgeving beperkingen aan het gebruik stellen, zoals het verbod op het professioneel gebruik buiten de land- en tuinbouw.
De middelen Neu 1170, met als werkzame stof nonaanzuur, zijn er in de varianten H EC (amateur), AF en H EC (professional use). Het verbod geldt niet voor particulieren, deze mogen de middelen Neu 1170 H EC (amateur) en Neu 1170 AF gebruiken tegen mos en alg op open, half open en dichte verhardingen.
Professionele gebruikers mogen het middel Neu 1170 H EC (professional use) uitsluitend en alleen gebruiken, tegen onkruid, mos en alg op open en half open verhardingen, in die situaties waar uitzonderingen op het verbod van toepassing zijn.”