4 views
0 Comments
0
Anonymous
dec 04, 2017 11:07 AM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Voor een deel van de lijst zijn er al goede chemievrije bestrijdingsmethoden.

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

In de toelichting van de ‘Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ is de redeneerlijn voor het vaststellen van de uitzonderingen weergegeven.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html