3 views
0
ersite
dec 15, 2016 05:09 PM 0 Answers
Member Since Nov 2014
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Hoe hier te handelen t.a.v. onkruidbestrijding in de beplanting? Wat zijn de uitzonderingen? Verharding is en blijft het verbod van kracht zoals in maart 2016 ingegaan.

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Op (bedrijfs)terreinen waar geen uitzonderingen op het verbod van toepassing zijn blijft het verbod gehandhaafd op het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanaf april 2016 op verhardingen en vanaf november 2017 ook op de overige terreinen buiten de land- en tuinbouw.