3 views
0 Comments
0
Anonymous
jun 28, 2016 01:39 PM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Bij NVWA is behoorlijk bezuinigd de laatste jaren, ik zou graag willen weten hoe intensief gehandhaafd gaat worden en op welke wijze dit gaat gebeuren, nu glyfosaathoudende middelen nog gewoon in de supermarkt te koop zijn.

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Antwoord ministerie IenM: het op 31 maart 2016 ingestelde verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, glyfosaat incluis, op verhardingen geldt alleen voor professionele gebruikers. Particulieren mogen deze middelen blijven gebruiken, mits deze – volgens het etiket – zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik. Het is dus toegestaan deze middelen ter verkoop aan te bieden.