2 views
0 Comments
0
Anonymous
mei 08, 2018 12:23 PM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Unsolved Solved Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Staan er voor professionele gebruikers nog opties open voor de bestrijding van de rupsen van de buxusmot? Vlg mij mag volgens het etiket Xentari toegepast worden, maar volgens de wetgeving ook?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Het moeten dan wel middelen zijn die – volgens het etiket – zijn toegelaten in Nederland: het middel Xentari is alleen toegelaten voor professioneel gebruik.

In de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb, Artikel 8.3) zijn uitzonderingen benoemd voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor een gerichte bestrijding van de buxusmot (Cydalima perspectalis) is toegestaan.
Zie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022545&hoofdstuk=8&paragraaf=2&artikel=8.3&z=2018-01-01&g=2018-01-01