14 weergaves
0 reacties
0
Anonymous
jul 18, 2016 12:07 PM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Op bedrijfsterreinen waar brandveiligheid van groot belang is mag op de verharding nog met Round-up gespoten worden. Moet voor deze terreinen een ontheffing aangevraagd worden en zo ja, waar moet dat gedaan worden?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Antwoord ministerie IenM: op locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen niet verboden. Hiervoor is in de regelgeving een uitzondering geformuleerd, waar gebruik van mag worden gemaakt zonder daarvoor een ontheffing aan te vragen. Wel moet kunnen worden aangetoond dat op de betreffende locatie open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat dit is opgenomen in een vergunning of in algemene regels die gelden voor de locatie.

Antwoord ministerie IenM: de vraag zal worden afgestemd met andere instanties. Het antwoord kan in de vakantieperiode langer op zich laten wachten.