7 views
0 Comments
0
Anonymous
mrt 29, 2018 02:55 PM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Ik heb begrepen dat zout niet zomaar gebruikt mag worden als onkruidbestrijdingsmiddel, omdat het geen toelatingsnummer heeft. Mag er in 2018 op proef strooizout op glooiingen worden toegepast?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Keukenzout en strooizout zijn inzake de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) nr. 1107/2009 niet toegelaten voor de bestrijding van onkruid. Er kan daarom geen ontheffing worden aangevraagd voor het uitvoeren van proeven voor ontwikkelingsdoeleinden of anderszins. Het verbod voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw geldt ook voor deze proef.